Scroll

R&D w Techmo

Techmo jest spółką o rodowodzie akademickim. Nasz zespół w dużej części składa się z naukowców i praktyków IT, którzy łączą pasję badawczą z jej praktycznym zastosowaniem w różnych dziedzinach życia. Jesteśmy specjalistami w zakresie analizy dźwięku i mowy. Jednocześnie, dzięki wieloletniej obecności na rynku, dobrze rozumiemy potrzeby nowoczesnego biznesu. Mamy świadomość, że światem rządzi zmiana i dlatego Techmo realizowało i będzie realizować projekty badawczorozwojowe. Poruszamy się w różnych obszarach, działając zarówno samodzielnie, jak i w konsorcjach z naszymi partnerami naukowymi i biznesowymi. 

Techmo Industrial Voice Suite

Sektor: Przemysł
+
Projekt POIR.01.01.01-00-0355/22 pod tytułem "Techmo Industrial Voice Suite - interfejs głosowy w procesach przemysłowych".

Cel projektu: zastosowanie zestawu narzędzi z zakresu biometrii głosowej, rozpoznawania, przetwarzania i syntezy mowy, które pozwolą na sterowanie głosowe w warunkach przemysłowych. Techmo Industrial Voice Suite umożliwi wprowadzenie głosowego uwierzytelnienia osób uprawnionych do generowania poleceń, dokona analizy wypowiedzi i weryfikacji dla oceny, czy wypowiedź stanowi polecenie.

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Inteligentny Rozwój oraz realizowany w ramach konkursu   1/1.1.1/2022 – Szybka ścieżka Innowacje cyfrowe.

Kwota dofinansowania 5 611 257,50 zł. 


---
Projekt numer POIR.01.01.01-00-0355/22 pod tytułem "Techmo Industrial Voice Suite - interfejs głosowy w procesach przemysłowych" został współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój.Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 1/1.1.1/2022 – Szybka ścieżka Innowacje cyfrowe. 
Kwota dofinansowania 5 611 257,50 zł. 

https://www.gov.pl/web/ncbr

iSOP – inteligentny system obsługi pacjenta

Sektor: Medycyna
+
Lider konsorcjum: MedSI Sp. z o.o.

Projekt numer POIR.01.01.01-00-0808/21 pod tytułem "Telefoniczny automatyczny system obsługi pacjenta z automatycznym wywiadem lekarskim" został współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 1/1.1.1/2021 Szybka Ścieżka.
Kwota dofinansowania 11 485 074.83 zł.

https://www.gov.pl/web/ncbr
https://medsi.pl
Cel projektu: opracowanie rozwiązania pozwalającego na automatyczną głosową obsługę pacjentów placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej wraz z przeprowadzeniem wywiadu medycznego i segregacją przy rejestrowaniu na świadczenia zdrowotne w kanale telefonicznym.

VAMP

Sektor: Medycyna
VAMP - ikona
+

Razem z NCBiR inwestujemy w projekt VAMP (Voice Analysis for Medical Professionals), którego celem jest stworzenie łatwego w użyciu rozwiązania do wskazywania podwyższonego ryzyka zachorowania na wybrane schorzenia. Będzie ono służyć rozpoznawaniu na wczesnym etapie wielu niebezpiecznych chorób cywilizacyjnych, takich jak cukrzyca i miażdżyca na podstawie analizy głosu.

Beneficjent: Techmo sp. z o.o. wraz z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku

Projekt nr. POIR.04.01.04-00-0052/18-00 pod tytułem "Analiza mowy narzędziem wczesnego wykrywania i monitorowania chorób cywilizacyjnych". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Projekty aplikacyjne. Kwota dofinansowania 8 460 841.47 zł

https://www.gov.pl/web/ncbr

https://voicebiometrics.pl/
Cel projektu: opracowanie metody komputerowej analizy cech mowy w aspekcie występowania ub ryzyka pojawienia się zaburzeń metabolicznych, chorób układu oddechowego, krążenia i nerwowego.

TSA

Sektor: Voice first and everywhere
TSA - ikona
+

Techmo Speech Automation to zestaw autorskich narzędzi, które przyspieszają i usprawniają proces wytwarzania rozbudowanych interfejsów głosowych. Znajdzie zastosowanie wszędzie tam, gdzie możliwa jest komunikacja werbalna z maszyną(asystenci głosowi czy systemy bezdotykowej obsługi, infokioski, voiceboty). TSA usprawnia mechanizmy analizy wypowiedzi, zapewnia dynamiczną reakcję na zmiany w języku, zmniejsza zapotrzebowanie na dane treningowe i umożliwia reakcję systemu na emocje rozmówcy. Wykorzystanie TSA podnosi jakość syntezowanej mowy, obniża koszty wytworzenia interfejsu oraz przyspiesza proces anotacji nagrań.

Projekt numer POIR.01.01.01-00-0884/19 pod tytułem "Automatyka Mowy Techmo" został współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka. Kwota dofinasowania 7 840 584.58 zł.

https://www.gov.pl/web/ncbr

https://www.tsa.techmo.pl/
Cel projektu: opracowanie technologii automatyzacji procesu identyfikacji słownictwa, agregacji nagrań i budowy dedykowanych modeli mowy.

GameINN

Sektor: Produkcja gier video
GameINN - ikona
+

W ramach zakończonego projektu w programie GAMEINNa rozwinęliśmy silnik wirtualizacji dźwięku - SoundToolKit. Rozwiązanie jest dostępne komercyjnie jako rozszerzenie dla popularnych silników do tworzenia trójwymiarowych projektów interaktywnych: Unity3D oraz Unreal Engine. Dodatkowo udoskonaliśmy nasze technologie mowy do zastosowania w branży gier video, ale również dzięki temu projektowi powstały nasze pierwsze produkty. Te stały się częścią klasyki rynku voicebotów w Polsce, jak voicebot Max w infolinii Orange. 

Dofinansowanie projektu z UE: 3 201 822 zł

https://www.gov.pl/web/ncbr

https://soundtoolkit.com/
Cel projektu: opracowanie nowoczesnych technologii przetwarzania i symulacji dźwięku

CHAD

Sektor: Medycyna
+

Jako jeden z kooperantów pracowaliśmy nad analizą choroby afektywnej dwubiegunowej, która jest jednym z częściej występujących zaburzeń psychicznych. Celem naszych działań było opracowanie narzędzia wspomagającego wczesne wykrywanie zmiany fazy w tej chorobie poprzez analizę głosu pacjenta. 

Dofinansowanie projektu z UE: 3 696 329,12 zł

Cel projektu: wprowadzenie na rynek zaawansowanych metod i technik informatycznych wspomagających proces diagnozy i monitorowania zmian fazy u pacjentów z rozpoznaniem Choroby Afektywnej Dwubiegunowej.

Tetramax

Sektor: ICT and hardware
Tetramax - ikona
+

Misją Tetramax jest wspieranie innowacji produktowych i usługowych dla europejskiego przemysłu, w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez specjalistyczne technologie cyfrowe. Techmo jest członkiem sieci od 2017 roku. W ramach naszej działalności przeprowadziliśmy liczne szkolenia oraz serię konferencji techniczno-biznesowych Techmo Day. Rezultatem badawczym jest powstanie angielskiej wersji Techmo ASR.

Dofinansowanie projektu z UE: 6 997 273,75 euro


 

https://www.tetramax.eu/brokerage/#/network/
Cel projektu: wspieranie innowacji produktowych i usługowych dla europejskiego przemysłu, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez specjalizowane technologie cyfrowe

Techmo VoiceBox for Industry

Sektor: Przemysł
+
Realizacja w ramach projektu BOWI First Open Call for Experiments

Dofinansowanie projektu z UE: 60 000 euro
Cel projektu: wykazanie słuszności zastosowania dla bezdotykowego, obsługiwanego głosem rozwiązania do automatyzacji kontroli jakości w produkcji.
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb.
Zadzwoń Napisz